تمامی سفارشات شما پس از گذشت ۲۴ ساعت کاری تحویل خواهند شد مگر اینکه کالای خریداری شما در انبار آذران تکنیک موجود نباشد و یا کالاهیی که امکان ارسال هوایی نداشته باشند دیرتر دریافت شوند .