دفتر مرکزی :

تبریز / خیابان راه آهن / تقاطع قطران / مجتمع تجاری صنعتی عمران / پلاک ۱۱

ایمیل سازمانی :

AZARANTECHNIC@GMAIL.COM

تلفن تماس :

۰۴۱۳۴۴۸۴۸۰۵

بخش مشاوره ، طراحی و تعمیرات تخصصی :

۰۹۱۴۶۵۲۱۷۰۸