دفتر مرکزی :

تبریز / خیابان راه آهن / تقاطع قطران / مجتمع تجاری عمران / واحد ۱۱

تلفن تماس :

۰۴۱۳۴۴۸۴۸۰۵

ایمیل سازمانی :

AZARANTECHNIC.IR

مشاوره ، طراحی و تعمیرات تخصصی :

۰۹۱۴۶۵۲۱۷۰۸